Bauer Production Bauer Produktion är den del av mitt bolag som producerar historier som jag tycker är viktiga att berätta. Det är historier/ dramer som berört mig och som jag med hjälp av språket, scenen och kameran vill beröra min publik med. Det är historier som fått mig att skratta, som väckt mitt medlidande och min vrede. Det är också historier som förändrat mig, och som fått mig att ifrågasätta vår historia och vår samtid.
Enligt Maria Magdalena Hemligt Kommande produktioner: Änglaliket

Copyright 2013 Josephine Bauer - Layout bybauer